Blistry

V rámci výroby léků (tablet) vzniká v provozu farmaceutických firem odpad z odřezku blistrů, které posléze skončí nevyužité na skládce komunálního odpadu. Jedná se o kompozitní materiál, tvořený zhruba z 20 % hliníkové fólie a 80 % plastu (nejčastěji PVC). Tím dochází ke ztrátě kvalitních surovin, jako je hliník a PVC.

Envisolution nabízí farmaceutickým a obalovým společnostem recyklační řešení pro tento druh odpadu, kdy se využije více než 80% vstupního odpadu. Ze studie LCA jednoznačně vyplývají významné úspory životního prostředí v případě recyklace odřezku blistrů oproti skládkování. Zjednodušeně by se dalo konstatovat, že recyklace je 300x šetrnější pro životní prostředí než skládkování.

Úspory při recyklaci asi 70 tun odřezků z blistrů jsou:

  • Do ovzduší nebude vypuštěno 150 tun emisí ekvivalentu CO2
  • Úspora  24 tun surové ropy
  • Úspora 17 tun černého uhlí a 5 tun hnědého uhlí
  • Úspora 34 tun zemního plynu
  • Úspora 78 tun bauxitu (hornina využívaná na výrobu hliníku)
  • Úspora 1,5 miliónů m3 vody

Více informací naleznete v článku: ZDE