Mise

Naším posláním je usilovat o udržitelný rozvoj, tedy takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.